PODJETNA 9KA

Povzetek in namen operacije:

»Podjetna 9ka« uresničuje cilj Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino Posavje, to je ustvariti zaposlitvene priložnosti in kakovostna delovna mesta.

S projektom se mlade poučuje o poklicih, predvsem tehničnih poklicih, ki so zaposljivi v lokalnem okolju. Mladi bodo tako imeli priložnost in pogoje za lažje izbiranje poklicne kariere in s tem kakovostnih delovnih mest. Gospodarstvo, šolstvo in lokalna skupnost bomo mladim omogočili lažje odločanje za kariero in vstop na trg delovne sile. Mladi v OŠ ne poznajo poklicev, nimajo podjetniških znanj, nimajo šolskih predmetov, ki bi spodbujali tehnične spretnosti, zato se  odločajo predvsem za družboslovne poklice, ki so »moderni« na trgu pa primanjkuje tehničnih poklicev. Projekt bo po OŠ izvajal interesne dejavnosti, poklicno usmerjanje v tehničnih poklicih, usposobil učitelje, nagovoril starše o pomenu in priložnostih v tehničnih poklicih, saj so tehnični poklici, poklici prihodnosti in so zaposljivi, zanimanje mladih zanje pa bomo uresničili skozi projektne aktivnosti.

 

Glavne aktivnosti operacije:

  • priprava programa izvedbe interesnih dejavnosti s področja tehnike v OŠ

  • priprava analize stanja potreb po tehničnih poklicih

  • izvajanje interesnih dejavnosti na OŠ

  • pilotno izvajanje poklicnega usmerjanja za 9. razrede v OŠ v podjetjih

  • nakup opreme, materialov za izvajanje tehničnega pouka

  • izobraževanje učiteljev po OŠ za izvedbo aktivnosti

  • delavnice za starše s predstavitvijo poklicev

  • karierno-podjetniške delavnice za OŠ ter večgeneracijske delavnice

  • ogledi podjetij učencev OŠ s predstavitvijo poklicev v praksi

Projektni partnerji:

Vodilni partner: Občina Krško, ostali partnerji: Obrtno-podjetniška zbornica Krško, GZS – Območna zbornica Posavje, Krško, OŠ Leskovec pri Krškem, OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki, OŠ Artiče in Metalika d.o.o.

Operacijo Podjetna 9 ka sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.

Skupna vrednost projekta: 84.478,89 EUR od tega Metalika d.o.o. : 4.800€

Obdobje izvajanja: 01.11.2017 do 30.10.2019

All news

OUR FURNITURE SAILS WITH